Respublika bolalar kutubxonasi saytiga xush kelibsiz !

Referatlar

5068 marta o'qildi
Mustaqillik va ma'naviyat

Tarix uchun o’ta qisqa muddat ichida Prezident Islom Karimov rahbarligida yangi O’zbekiston davlati tashkil topdi va jahon sahnasidan o’ziga munosib o’rin egalladi. Huquqiy, demokratik va fuqarolik jamiyatining asoslari yaratildi. Hayotimizning  barcha sohalarini qamrab olgan keng ko’lamli islohotlar amalga oshirildi.

Davomi »

5165 marta o'qildi
Estetika fani haqida

ESTETIKA (yunoncha aisthetikos - hissiy idrok, sezgi) – 1) voqyelikni hissiy ta'sirchan, emotsional o‘zlashtirish; 2) estetik faoliyat qonuniyatlari to‘g‘risidagi fan, nafosatshunoslik. Estetikaga oid dastlabki ta'limotlar miloddan avvalgi 2-3 ming yil muqaddam Qadimgi Misr, Hindiston, Xitoyda vujudga kelib, Qadimgi Yunonistonda Aflotun, Arastu, rimlik Lukretsiy, Goratsiy singari mutafakkirlarning asarlarida har tomonlama rivojlandi.

Davomi »

5103 marta o'qildi
Oila muqaddas dargoh

Oila – nafaqat bir yurtning, balki umuminsoniyatning katta siyosati. Aytish kerakki  - davlat siyosati. Nega deganda, bashariyatning tirikligi, uzluksizligi – oiladan! Axir oilaning eng birlamchi va bevosita vazifasi, ma’naviyat tili bilan aytganda, muqaddas vazifasi – insoniyatning zanjirini sog’lom...

Davomi »

4973 marta o'qildi
Ozbek adabiy tili haqida

Adabiy til – har qaysi xalq va millat ma’naviyatida ulkan ahamiyat kasb etadigan,uning ruhiy olamini moddiy shaklda yuzaga chiqarish va umumbashariy taraqqiyot uchun xizmat qildirish, el-yurtni birlashtirish, o’zlikni anglashda muhim vosita bo’ladigan buyuk ijtimoiy hodisa.

Davomi »

5050 marta o'qildi
Terrorizmning yomon oqibatlari haqida

Terrorizm (lotincha terror – qo’rquv,dahshat) – yuksak ma’naviy tamoyillarga zid ravishda yovuz maqsadlar yo’lida kuch ishlatib, odamlarni garovga olish, o’ldirish, ijtimoiy ob’ektlarni portlatish,xalqni qo’rquv va vahimaga solishga asoslangan zo’ravonlik usulini anglatuvchi tushuncha.

Davomi »

5722 marta o'qildi
O'zbekiston haqida

O'zbekiston dunyodagi eng qadimiy va betakror o'lkalardan biridir. Uni umrida bir bor ko'rish orzusida yurganlar qancha. Biz esa betakror zamin bag'rida yashaymiz, uning musaffo havosidan, zilol suvidan, beqiyos ne'matlaridan bahramand bo’lamiz. Bunday baxt hammaga ham nasib etmaydi.

Davomi »

4965 marta o'qildi
Xitoy davlati qanday paydo bo'lgan?

Qadimgi Xitoy sivilizatsiyasi shimoliy Xitoyda, Vey va Xuanxe daryolari vodiysida yuzaga klgan. qadimgi dunyodagi barcha sivilizatsiyalar — Yevropa, Osiyo, Afrika sivilizatsiyalari orasida bu sivilizatsiya eng mashxuri bo’lib, boshqalardan dyarli hch narsa olmagan.

Davomi »

4951 marta o'qildi
Tilning taraqqiyot bosqichlari

TIL - insonlar orasidagi aloqa vositasi, jamiyat a'zolarining fikrni ifodalashi va o’zaro fikr almashishi uchun xizmat qiladigan vosita. Tilning tabiiy-ilmiy, diniy-dunyoviy talqinlari bor. Diniy talqinga ko’ra, Til ilohiy kuch tomonidan yaratilgan va hozirgi holicha insonga berilgan.

Davomi »

5032 marta o'qildi
Ona tili millat ruhi

Ona tili - millatning asosiy belgilaridan biri. Dunyoda xalqlar ko'p. Har bir xalq, avvalo, o'z tili, milliy urf-odat va an'analari, o'ziga xos turmush tarzi bilan ajralib turadi. Binobarin, xalqning, millatning o'zligini namoyon qilishida tilning o'rni va ahamiyati beqiyos.

Davomi »

5251 marta o'qildi
"Ma'naviyat" tushunchasi

Islom Karimov:  "Xalqning ma'naviy ruhini mustahkamlash va rivojlantirish - Uzbekistonda davlat va  jamiyatning eng muhim vazifasidir", deya bejiz ta'kidlamagan edilar. Prezidentimiz fikrini davom ettirib: "Ma'naviyat insonning, xalqning, jamiyatning  davlatning kuch-qudratidir", deb alohida uqtirganlar.

Davomi »