Respublika bolalar kutubxonasi saytiga xush kelibsiz !

Referatlar

5377 marta o'qildi
Xitoy davlati qanday paydo bo'lgan?

Qadimgi Xitoy sivilizatsiyasi shimoliy Xitoyda, Vey va Xuanxe daryolari vodiysida yuzaga klgan. qadimgi dunyodagi barcha sivilizatsiyalar — Yevropa, Osiyo, Afrika sivilizatsiyalari orasida bu sivilizatsiya eng mashxuri bo’lib, boshqalardan dyarli hch narsa olmagan.

Davomi »

5332 marta o'qildi
Tilning taraqqiyot bosqichlari

TIL - insonlar orasidagi aloqa vositasi, jamiyat a'zolarining fikrni ifodalashi va o’zaro fikr almashishi uchun xizmat qiladigan vosita. Tilning tabiiy-ilmiy, diniy-dunyoviy talqinlari bor. Diniy talqinga ko’ra, Til ilohiy kuch tomonidan yaratilgan va hozirgi holicha insonga berilgan.

Davomi »

5448 marta o'qildi
Ona tili millat ruhi

Ona tili - millatning asosiy belgilaridan biri. Dunyoda xalqlar ko'p. Har bir xalq, avvalo, o'z tili, milliy urf-odat va an'analari, o'ziga xos turmush tarzi bilan ajralib turadi. Binobarin, xalqning, millatning o'zligini namoyon qilishida tilning o'rni va ahamiyati beqiyos.

Davomi »

5326 marta o'qildi
Maktabda biologiya darslari

Yer yuzida qovoqdoshlar  oilaga mansub 800 ga yaqin, O'zbekistonda esa 19 tur o'simlik o'sadi. Qovoqdoshlar oilasiga asosan, bir yillik va ko'p yillik o'tlar kiradi. Ularning palagi o'rmalab yoki jingalaklar bilan ilashib o'sadi.

Davomi »

5321 marta o'qildi
Jahon qishloq xojaligiga umumiy tarif

Qishloq xo’jaligi aholi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish bilan birgalikda yengil sanoat uchun ma’lum miqdorda xom ashyo ham etkazib beradi. Biroq qishloq xo’jalik ishlab chiqarishining o’sishiga nomutanosib ravishda jahon aholisining ma’lum qismi, hatto o’nlab, ayrim hollarda yuz millionlab aholi to’yib ovqat emaydi.

Davomi »

5332 marta o'qildi
SAYYORAMIZ IQLIMI

Iqlim o'zgarishlari uzoq yillar davomida sayyoramizning turli nuqtalarida kuzatib kelinmoqda. Kuzatish natijalari asosida sayyoramiz iqlimining ekstremal ko'rsatkichlari qayd etilgan nuqtalar aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar sayyoramiz iqlimining o'ziga xos rekord natijalaridir. Quyida biz sayyoramiz iqlimi asosiy ko'rsatkichlarining ekstremal qiymatlarini yoritib berishga harakat qildik.

Davomi »

5361 marta o'qildi
Abdulla Qahhor hayoti va asarlari haqida

Mohir hikoyanavis, yozuvchi va o‘zbek adabiyotning atoqli namoyandasi Abdulda Qahhor 1907 yil 17 sentyabrda Qo‘qonning Ko‘mir bozori mahallasida temirchi oilasida tug‘ildi.

Davomi »

5327 marta o'qildi
O`zbekiston flora va faunasi

O’zbekistoning o’simlik olami 4000 tadan ortiq o’simlik turlarini o’z ichiga oladi. O’simliklar turlarining 20% qismi – endemik turlardir (boshqa hech qayerda uchramaydi); ularning ko’pchilik qismi tog’larda o’sadi.

Davomi »

5325 marta o'qildi
Inson va tabiat

Tabiat yer yuzidagi jamiki tirik mavjudot uchun muqaddas go'shadir. Tabiat ularni to'ydiradi, kiydiradi, issiq va sovuqdan asraydi. O'z navbatida tirik mavjudot ham tabiatga mehr qo'yadi.

Davomi »

5315 marta o'qildi
davlat tushunchasi va mohiyati

Davlatningvujudgakelishinioddiyginaqilibquyidagichatushunishmumkin. Davlatning vujudga kelishi uchun ijtimoiy tabaqalashuv vujudga kelgan. Ijtimoiy tabaqalashuv esa turli sinflarni vujudga keltirgan, ya’ni hukmron va qaram sinflarni.

Davomi »