Respublika bolalar kutubxonasi saytiga xush kelibsiz !

O'zbekiston tarixi

4970 marta o'qildi
To'maris

Turon xalqlarining ahamoniylar bosqiniga qarshi kurashiga rahbarlik qilgan jasur sarkarda. Qadimgi yunon tarixchisi Gerodotning “Tarix” (mil. avv. V asr) asarida yozilishicha, Ahamoniylar davlati asoschisi Kir II mil. avv. 530-yilda Turonga bostirib kirganida, To‘maris massagetlar qabilasining malikasi bo‘lgan.

Davomi »

5002 marta o'qildi
Chingizxon xuruji

XIII asr boshida Sharqda ikki qudratli hukmdor — Xorazmshoh Alovuddin Muhammad va Chingizxon katta harbiy-siyosiy kuchga aylanib, jahondorlikka da'vo qila boshladilar. Xorazmshoh Alovuddin Muhammad Xorazm, Movarounnahr, Afg'oniston, Eron va Iroqning sharqiy qismiga hukmdor edi. Lekin u bu bilan qanoatlanmay, Iroqning qolgan qismi va Xitoyning g'arbiy qismiga, ya'ni Koshg'arga ham da'vo qila boshladi.

Davomi »

5011 marta o'qildi
Iskandar Zulqarnaynning yurishlari

Iskandar Zulqarnayn (miloddan avvalgi 356—323-yy.)ning O'rta Osiyoga yurishi miloddan avvalgi 329-yilning bahor faslida boshlandi. U tez fursat ichida Eronni, so'ng Baqtriya bilan So'g'diyonani bo'ysundiribdi. Ahamoniylar zulmidan bezor bo'lgan mahalliy xalq yunonlarga deyarli qarshilik ko'rsatdilar.

Davomi »

4989 marta o'qildi
Turkiy xalqlar hayoti. Turon va Eron

Qadimiy ajdodlarimiz bo'lgan sak, massaget, dah va boshqa qabilalar birlashib, hozirgi Turkiston hududida qudratli mamlakatlarni vujudga keltirganlar. Bu yerlar eng qadimgi davrlarda Turon, ya'ni turkiy xalqlar yashagan o'lka deb atalgan. Amudaryoning chap sohilidagi yerlar esa Eron nomi bilan mashhur bo'lgan.

Davomi »

5010 marta o'qildi
O`ZBEK DAVLATCHILIGI AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA

Chingizxon lashkarlari tomonidan yurtimizning zabt etilishi bilan xalqimiz tarixida to`rtinchi bor haramlik davri (XIII asr 20-Yillaridan 1370 yilgacha) boshlanadi. Chingizxon va uning avlodlari nafaqat Turkistonni, balki o`sha zamondagi dunyoning ma'mur-obodon o`lkalarining aksarini bosib olishga muvaf-faq bo`lgandilar.

Davomi »

4936 marta o'qildi
Anushteginiylar

O`zbek davlatchiligi taraqqiyotida mamlakatimizning har bir vohayu vodiysining hissasi bo`lib kelganini biz bir necha bor ko`rdik. Shu ma'noda davlatchiligimiz ibtidosi qaror topgan ko`hna Xorazmda XI- XIII asr boshlarida kechgan siyosiy jarayon va uning tamom mintaqaga ta'siri katta qiziqish uyg`otadi. 

Davomi »

4945 marta o'qildi
SALJUQIYLAR

Kishilikning eng qadimgi madaniy o`choqlaridan biri hisoblanmish Turkiston tarixiy taraqqiyotning o`nqir-cho`nqirlariga qaramay doimo o`zining sernufuzligi bilan ko`zga tashlanib kelgan.

Davomi »

4953 marta o'qildi
Tarixi Turkiston - Mirzo Olim Mahmud hoji

, қққ ққ ҳ Ққ , ғ. ҳ XIX ^ ҳ қ ҳ қ. -ҳ қ ққ ғ .

Davomi »

4955 marta o'qildi
G`AZNAVIYLAR

G`aznaviylarning siyosiy kuch sifatida yuzaga kelishi va yuksalishi masalasida ham biz  tarixshunoslikdagi mavjud ba'zi bir qarashlarni qabul qila olmaymiz. Chunki ilgari G`aznaviylarni (demak, ularning zamonini ham), asosan, salbiy tomondan ko`rsatishga intilib kelingan, desak mubolag`a bo`lmaydi.

Davomi »

4949 marta o'qildi
Qoraxoniylar

Somoniylarning kuch-qudrat va shon-shuhratga to`lgan davrlari IX asr oxirlarida boshlanib, u qanday kechganini biz yuqorida ko`rib o`tdik. Ular, aytib o`tilganidek, mintaqalik boshqa bir siyosiy kuch Qoraxoniylar bilan kurashga dosh berolmay inqirozga yuz tutganlar. O`tgan davr tarixshunosligida somoniylar va qoraxoniylar o`rtasida kechgan tabiiy raqobatni "Movarounnahr va turklararo ziddiyat", "turklarning Movarounnahrga bostirib kirishi" tarzida ko`rsatish hollari ham bo`lgan.

 

Davomi »