Respublika bolalar kutubxonasi saytiga xush kelibsiz !

O'zbekiston tarixi

4714 marta o'qildi
Amirlikning xojalik hayoti

 Buxoro davlatida yer-suv mulkchiligining uch shakli mavjud edi: 1) davlat yerlari (bu amlok yerlar deb ham atalgan); 2) mulk yerlari (xususiy); 3) vaqf yerlari. Davlat yerlarining suvsiz dasht, to’qayzor qismi ko’chmanchi jamoalarga bo’lib berilgan bo’lib, ular bu yerlardan foydalanganliklari uchun davlatga xiroj to’lar edilar. Bunday yerlar sotilmasdi va ayirboshlanmasdi.

Davomi »

4736 marta o'qildi
Buxoroda mangitlar sulolasi hukmronligining ornatilishi

1740- yilda Eron qo’shinlari Nodirshoh boshchiligida Buxoroga qarshi yana hujum boshladi. Buxoro va Xiva xonlari umumiy yo’qotishi dushmanga qarshi kurashish uchun birlasha olmadilar.Bu ham yetmaganidek, Buxoroning o’zida xoinlik yuz berdi. Xonlikda yetakchi mavqega ega bo’lib olish niyatidan qaytmagan Qarshi hukmdori Muhammad Hakimbiy Nodirshoh tomoniga o’tib ketdi. Abulfayzxon Eron bosqiniga qarshi kurashni uyushtira olmadi va taslim bo’ldi.

Davomi »

4750 marta o'qildi
Ashtarxoniylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot

Ashtarxoniylar davrida davlat tizimi va boshqaruvi o’z tuzilishi, mohiyati jihatidan shayboniylar davridagidan deyarli farq qilmas edi.

Davomi »

4715 marta o'qildi
XVIII asrning birinchi yarmida Buxoro xonligi

 1702-yili Subhonqulixon vafot etgach, toj-u taxtni uning o’g’li Ubaydullaxon (1702-1711) egallaydi. Ubaydullaxon II goh isyonkor qabilalarga qarshi, goh bo’ysunmas mahalliy hukmdorlarga, goh davlat sarhadlariga bostirib kirgan ko’chmanchilarga qarshi urush olib borishga majbur bo’ldi. Ubaydullaxonning asosiy maqsadi siyosiy tarqoqlikni tugatishdan iborat edi.

Davomi »

4733 marta o'qildi
Ozbek xalqining etnik tarkibida sodir bolgan ozgarishlar

Shayboniylar Movarounnahr va Xurosonda hokimiyatni egallagach, Dashti Qipchoqda yashovchi, o’zlariga o’zbeklar degan nomni qabul qilgan turkiy urug’-qabilalar yurtimizga kirib keldilar.Bu hol Vatanimiz hududidagi etnik jarayonga ta’sir etmay qolmadi.

Davomi »

4713 marta o'qildi
Movarounnahrda shayboniylar sulolasi hokimiyatining ornatilishi

Dashti Qipchoq qabilalarining rahnamolari Abulxayrxon vafotidan so’ng boshlangan o’zaro qirg’inlarning yana takrorlanishini aslo istamas edilar. Shu tufayli ular Muhammad Shayboniyxon timsolida bunday qirg’inga yo’l qo’ymaslikka qodir shaxsni ko’rdilar.

Davomi »

4717 marta o'qildi

ҳ (1097-1231) қ , Ққ , қ , , қ қ .

Davomi »

4721 marta o'qildi
ʢ

«ʢ» ҳ . ҳ ҳ Қ « » «ʢ» қ ...

 

Davomi »

4725 marta o'qildi
ILK FEODAL DAVLATLAR

1. Xorazm davlati Zaiflashib borayotgan Qang’ davlatidan birinchi boiib Xorazm ajralib chiqdi. Uni mahalliy Afrig’iylar sulolasiga mansub xorazmshohlar idora qila boshiaydi. Xorazm davlatining poytaxti dastlab Qoraqalpog’istonning hozirgi Ellikqafa tumanida joylashgan qadimgi Tuproqqafa shahar xarobasining o’rnida boigan.

Davomi »

4734 marta o'qildi
ILK ORTA ASRLARDA OZBEKISTON

1. Dehqonchilikdagi yutuqlar Qadimgi Turon diyorida zamonasining buyuk davlatlaridan Qang’ (Kanguy) podsholigi va uning janubiy hududida Kushon podsholigi ravnaq topgan davrda yuksalish boshlangan edi. Bu o’zgarishlar albatta mamlakat aholisining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotida muhim o’zgarishlarga olib keldi.

Davomi »