Respublika bolalar kutubxonasi saytiga xush kelibsiz !

Musiqa va san`at

5658 marta o'qildi
O`zbekiston amaliy san`ati

O‘zbek xalq amaliy bezak san'ati ham san'at, ham hunar. U asrlar mobaynida ota-bobolarimiz tomonidan ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylab kelingan xalq amaliy bezak san'ati durdonasidir. Tarixda va ayni kunlarga qadar saqlab kelinayotgan bu amaliy san'at turlari kelgusida yanada qadrlanadi, ardoqlanadi.

Davomi »

5760 marta o'qildi
XVII - XVIII asrlarda frantsiya san'ati

XVII asrga kelib, monarxiya tuzumi mustahkamlandi. Viloyatlar markazga bo‘ysundirildi. Absolyutizm o‘zining mumtoz ko‘rinishini namoyon etdi. Bu mamlakatda burjua munosabatlarining rivojlanishi, uning iqtisodiy mustahkamlani-shini ta'minlab, Fransiyani Yevropaning qudratli davlatlaridan biriga aylantirdi

Davomi »

5660 marta o'qildi
Ispaniya san'ati

XVI asrning 80 - yillaridan XVII asrning 80 - yillariga qadar bo‘lgan davrda ispan san'ati o‘zining eng gullagan "oltin" davrini boshidan kechirdi. Bu rivojlanish, ayniqsa, teatr  va  adabiyotda (Servantes, Lope de Vega), tasviriy san'atning dastgoh rangtasvirida yorqin namoyon bo‘ldi.

Davomi »

5659 marta o'qildi
Opera teatrlari va konsert tarixi

Musiqali tatr san'atining dunyodagi takchi opra jamoalari sahnasidan tushmay klayotgan durdonasi bo’lgan «Orfr» oprasining muallifi — kompozitor Klaudio Montvrdi haqli ravishda opraning birinchi mumtoz namoyandasi sanaladi.

Davomi »

5658 marta o'qildi
San`atning paydo bo`lishi

San'atshunoslik alohida fan sifatida XVI—XIX asrlar mobaynida shakllandi. San'atga doir ma'lumotlar dastlab Yunonistonda qadimdan o'rganila boshlangani ma'lum. Aristotel, Platon kabi o'sha davrning yirik faylasuflari Yunonistonda san'at tarixi bilan ham shug'ullanganligi to'g'risida ma'lumotlar saqlangan.

Davomi »

5682 marta o'qildi
XVII- asrda Italiya san'ati

XVI asr o‘rtalarida Fransiya va Ispaniyaning Italiyani bosib olish uchun olib borgan harbiy harakatlari Ispaniya g‘alabasi bilan tugadi. Italiyaning ko‘pgina shaharlari uning tasarrufiga o‘tdi. XVII asrda Italiya iqtisodiy va siyosiy jihatdan tarqoq mamlakat edi.

Davomi »

5658 marta o'qildi
XVII-XVIII asrlarda jahon san'ati

Ilm-fan taraqqiyoti, jug‘rofiy kashfiyotlar, yangi qit'alar, dengiz yo‘llari xalqlarning o‘zaro aloqasi jadallashuviga imkoniyat yaratdi. Jahon xalqlarining ijtimoiy hayoti faollashdi. Yevropa mamlakatlarida taraqqiyot birmuncha tezlashdi. Ular ko‘pgina o‘lkalarni bosib olib, o‘z hukmronliklarini o‘rnatdilar.

Davomi »

5668 marta o'qildi
Bezak san'ati va kulolchilik haqida

Amaliy-bezak san'at asarlari har doimo odamzotning bevosita-kundalik muhitining bir qismini tashkil etadi, uldrning estetik ta'siri nafaqat shaxsiy go‘zalligiga, qolaversa ulardan amaliy maqsadlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri vazifalariga ko‘ra nechog’li muvaffaqiyatli foydalanishga ham bog’liq bo‘ladi.

Davomi »

5667 marta o'qildi
O'zbek san'atkorlari hayoti haqidagi kitob

Ozoda Nazarova ushbu kitobni "El sevgan san'atkorlar" deb nomlagan. Kitobda asosan xalqimizning milliy qo'shiqchilik san'atiga o'zining munosib  hissasini qo'shgan hofizlar, iste'dodli xonandalar va ularning ijodi haqida hikoya qilinadi.

Davomi »

5714 marta o'qildi
Aktyorning o'z ustida ishlashi (1-qism)

K. S. Stanislavskiyning ushbu kitobi bo'lajak san'atkor va aktyorlarga zarur o'quv qo'llanmadir. Sizga taqdim etilayotgan mazkur kitob butun jahon teatr san'atining ham bugungi, ham ertangi rivojiga taalluqlidir. Kitobda asosiy tadqiqot predmeti qilib sahna hatti-harakati va uning elementlari olingan

Davomi »