Referatlar

5754 marta o'qildi
Axborot texnologiyalari haqida tushuncha

Yangi o'quv fani bo'lgan «Axborot texnologiyalari» fanida borotlar, ularning xossalari, axborot tizimlari v vazifalari, axborotlarni qayta isvlash, axborotlarning amaliy ahamiyati v boshqa xususiyatlari o'rgatiladi. «Axborot texnologiyasi» fani matematika, fizika, informatika v boshqa qator fanlar bilan bevosita bog'liq.

Txnlgiya so'zi grkchdn trjim qilingnd sn`t, ustlik, mlk m`nsini ngltdi. Txnikd txnlgiya dgnd m`lum krkli mtril mxsultni xsil qilish uchun usullr, mtdlr v vsitlr yig`indisidn fydlndign jryon tushunildi.  

-

Yuklab olish Yuklab olish


Orqaga qaytish