Ertaklar

5309 marta o'qildi
Hozirjavob vazir

Bir podsho bor ekan. Uning vazirini hamma dono vazir deb hurmat qilar ekan.

Bir kuni podsho vazirining donoligini sinamoqchi bo‘lib:

— Bir yemakka nima yaxshi? — deb savol beribdi.

Hozirjavob vazir

 Bir podsho bor ekan. Uning vazirini hamma dono vazir deb hurmat qilar ekan.

Bir kuni podsho vazirining donoligini sinamoqchi bo‘lib:

— Bir yemakka nima yaxshi? — deb savol beribdi.

Vazir ham og‘zidan chiqishi bilan yoqasiga yopishtirgandek:

— Tuxum! — deb javob beribdi.

Podsho jilmayibdi. Oradan bir yil o‘tganidan so‘ng yana so‘rabdi:

— Nima bilan?

Vazir bu savolni kutib turgandek:

— Tuz bilan, — deb javob beribdi.

Shundan keyin podsho vazirining donoligini yaxshi anglab tahsinlar o‘qibdi.

 

Tan-sihatlik — tuman boylik

 O’tgan zamonda bir qashshoq donishmand cholning oldiga kelib:

— Ota, yeyishga nonim, kiyishga kiyimim yo‘q, juda qiynaldim, nima qilishimni bilmay qoldim. Endi qaerga borib dod desam ekan? — debdi. Chol:

— Sen kambag‘almisan? — desa, u:

— Ha, bola-chaqalarim va o‘zim ochman, kiyim-kechagimiz yo‘q, — deb nihoyatda zorlanibdi.

Chol:

— Xo‘p, bo‘lmasa menga o‘ng qo‘lingni sot, necha pul beray? — desa, haligi yigit:

— Yo‘q, o‘ng qo‘lim o‘zimga kerak, sotmayman, — debdi, Shunda chol:

— Bo‘lmasa o‘ng ko‘ziigni sot, — debdi. Yigit:

— Nega men o‘ng ko‘zimni sotar ekanman, u menga doimo kerak, — debdi.

Chol shu tarzda yigitning tana a’zolarini birma-bir sotgin, deb aytib chiqibdi. Yigit «yo‘q» javobini qaytaravergach, chol yigitga:

— Ha, butun muchalaring sog‘ bo‘lsa, turmushdan zorlanib nima qilasan. Kishining tan-joni sog‘ligi — tuman boyligi-ku. «Sog‘ tanda, sog‘ aql», deb bekorga aytmaganlar. Sog‘ bo‘lsang qanday ish bajarsang, qo‘lingdan keladi. Kuning o‘tadi, — deb javob qaytargan ekan.


Orqaga qaytish