Ertaklar

5655 marta o'qildi
Quyonchaning uychasi

Bir bor ekan, bir yoq ekan, bir tulki bilan quyon bo'lgan ekan. Tulkining uychasi - muzdan, quyonniki - daraxtning postlog'idan qurilgan ekan.

 

Quyoncha yo'lda yig'lab borar ekan, oldidan kuchukcha chiqib qoldi:

- Vov, vov, vov! Hoy quyoncha, nega yig'layapsan?

- Qanday qilib yig'lamay? Mening daraxt po'stlog'idan yasalgan uycham bor edi. Tulkining muzdan qurilgan uychasi erib ketgach, tunashga joy berishimni so'rab keldi-yu, uychamni egallab olib, o'zimni xaydab yubordi.

- Qo'y, yig'lama, quyoncha! - dedi kuchukcha.

- Boshingga tashvish tushgan bo'lsa, men senga yordam beraman.

Ular birgalikda quyonning uychasiga kelishdi. Kuchukcha vovillab dedi:

- Vov,vov,vov! Hoy tulki, qani, buyoqqa chiq-chi!

Tulki esa pechning ustida yotganicha ularga dag'dag'a qildi.

 

Bu dag'dag'adan qo'rqib ketgan kuchukcha juftakni rostlab qoldi.

Quyoncha yana yo'lda yig'lab borar ekan, oldidan ayiq chiqib qoldi:

- Ha, quyoncha, nima uchun yig'layapsan? - deb so'radi.

- Qanday qilib yig'lamay? - dedi hiqillab quyoncha. Mening daraxt po'stlog'idan yasalgan uycham bor edi. Tulkining muzdan qurilgan uychasi erib ketgach, tunashga joy berishimni so'rab keldi-yu, uychamni egallab olib, o'zimni haydab yubordi.

- Qo'y, yig'lama, quyoncha! - yupatdi uni ayiq. - Boshingga tashvish tushgan bo'lsa, men senga yordam beraman.

 

- Hoy tulki, qani buyoqqa chiq!

Tulki esa pechning ustida yotganicha ularga dag'dag'a qildi.

- Hozir irg'ib o'rnimdan turaman-da, derazadan sakrab chiqib ikkalangni ham tilka-pora qilib tashlayman!

Bu dag'dag'adan qo'rqib ketgan ayiq juftakni rostlab qoldi.

Quyoncha yo'lda avvalgidan ham qattiqroq yig'lab borar edi. Oldidan xo'roz chiqib qolibdi.

- Qu-qu-qu-qu-u-uq!- dedi qichqirib. - Hoy, quyoncha, nega yig'layapsan?

- Qanday qilib yig'lamay? - dedi hiqillab quyoncha. Mening daraxt po'stlog'idan yasalgan uycham bor edi. Tulkining muzdan qurilgan uychasi erib ketgach, tunashga joy berishimni so'rab keldi-yu, uychamni egallab olib, o'zimni haydab yubordi.

 

- Yoq, xo'roz, qo'lingdan kelmaydi. Kuchukcha haydamoqchi bo'ldi - haydolmadi, ayiq haydamoqchi bo'ldi - haydolmadi. sen ham haydolmaysan.

- Men hayday olaman!

Ular birgalikda quyonchaning uychasiga kelishdi. Xo'roz etiklari bilan yerni tepib, qanotlarini qoqdi:

Qu-qu-qu-qu-u-uq! Tulkini qiyma-qiyma qilib tashlash uchun chalg'i o'rog'imni ko'tarib keldim. Hoy tulki, qani, chiq buyoqqa!

Xo'rozning qichqirig'ini eshitib, tulki qo'rqib ketdi va ovoz berdi:

- Hozir etigimni kiyib olay...

Xo'roz yana qichqirdi:

 

Tulki yana ovoz berdi:

- Hozir! Kiyimimni kiyib olay...

Xo'roz uchinchi marta qichqirdi:

Qu-qu-qu-qu-u-uq! Tulkini qiyma-qiyma qilib tashlash uchun chalg'i o'rog'imni ko'tarib keldim. Hoy tulki, qani, chiq buyoqqa!

Tulki lip etib uychadan chiqdi-yu, o'zini o'rmonning ichiga urdi.

Shundan keyin quyoncha yana o'zining daraxt po'stlog'idan qurilgan uychasida tinch-osoyishta yashay boshlabdi.

 


Orqaga qaytish