Hikmatlar

5654 marta o'qildi
Yolgonchilik

Kishi yanglishgan paytda buni har qanday odam sezadi, ammo aldayotganda esa hamma ham sezavermaydi.

I. GYOTE

Albatta, bilmay turib ham yolg‘on gapirib qo‘yish mumkin, ammo «yolg‘onchi», degan tushuncha qasddan yolg‘on so‘zlash ma’nosini bildiradi.

B. LASKAL

Yolg’onchilik              

Yolg‘onchilik — qabih illat.

 M. MONTEN

 

Yolg‘onchilik o‘g‘rilikdan battar.

J. RENAR

 

Yolg‘onchilik — yovuzlik timsoli.

V.GYUGO

 

Faqat yaramaslargina aldashadi.

F. M. DOSTOYEVSKIY

 

Yolg‘onni bu qadar fosh etishimizning boisi shundaki, eng pastkash illatlar ichida ayniqsa yolg‘onni berkitish ham va unga bo‘yin egish ham oson.

F. VOLTER

 

Agar yolg‘on ham haqiqat singari bir xil bo‘lganda-ku, ahvolimiz ancha yengillashardi. U holda biz yolg‘on so‘zlayotgan odamning gapini teskari tushunib qo‘ya qolardik. Lekin haqiqatning aksi bo‘lgan yolgonniig minglab qiyofasi bor va uning had-chegarasi yo‘q.

M. MONTEN

 

Kishi yanglishgan paytda buni har qanday odam sezadi, ammo aldayotganda esa hamma ham sezavermaydi.

I. GYOTE

 

Yolg‘onchi — inson deb atalishga loyiq emas.

F. FENELON

 

Irodasiz yurak, farosatsiz aql, buzuq xarakterni yolg‘on fosh etadi.

F. BEKON

 

Hammadan ham ko‘ra men qo‘rqoqlik va ojizlik tufayli to‘qilgan yolg‘ondan jirkanaman.

A. I. KUPRIN

 

Yolg‘onchilik va makr — ahmoqlar bilan qo‘rqoqlar panohi.

F. CHESTERFILD

 

Yolg‘onchilik inson qalbi va jismiga hadsiz uqubat yuklaydi.

Sh. RUSTAVELI

 

O’z vijdonini aldash — insonning hayotidan ezilishining eng keng tarqalgan va eng qabih ko‘rinishidir.

L. P. ANDREYEV

 

Yolg‘onchilik zo‘rlik boshlangan joyda tug‘iladi.

K. A. FEDIN

 

Yolg‘onchi yolg‘onsiz yashay olmaydi.

I.I . XEMNISER

 

Yolg‘onchilikka o‘rgangan odam ishda ham, bekorchilikda ham yolg‘on so‘zlayveradi.

I. I . XEMNISER

 

Ma’lum vaqt hiyla-nayrang bilan shug‘ullanib yurgan odam endi usiz turolmaydi: qolgan narsalarningbariunga zerikarli ko‘rinadi.

J. LABRUYER

 

Yolg‘on ham ichkilikbozlikning o‘zi. Yolg‘onchi o‘layotganda ham yolg‘on gapirib o‘ladi.

A. P. CHEXOV

 

Shira — maysani, zang — temirni, yolg‘on esa qalbni kemiradi.

A. P. CHEXOV

 

Insonni ayni yolg‘onchilik tahqir etadi.

O. BALZAK

 

Yolg‘onning doimiy hamrohi — ayyorlik.

J. LOKK

 

Shaxsiy manfaat yo‘lida o‘zini-o‘zi aldash qalbakilik; o‘zgalar manfaati uchun aldash — soxtalik; ziyon yetkazish uchun aldash — bo‘hton, bu yolg‘onning eng yomon zahridir.

J. J. RUSSO

 

Yolg‘onchiga hatto u to‘g‘ri gapirganda ham ishonmaymiz.

SITSERON

 

Yolgonchining jazosi uning gapiga hech kim ishonmay qo‘yishida emas, balki uning o‘zi endi hech kimga ishonmasligidadir.

B. SHOU

 

Yolg‘onchilik hayotda suyanchiq bo‘lmaydi.

N. K. KRUPSKAYA

 

Ojizlarning kuchi hiyla-nayrangda.

V. SHEKSPIR

 

Qalbaki narsa hech qachon pishiq bo‘lmaydi.

P. BUAST

 

Yolg‘on beviqor qilur odamni, Yolg‘on sharmisor qilur odamni.

SA’DIY

 

Eng qabih yelg‘on ko‘pincha sukut saqlagan holda ifodalanadi.

R. STIVENSON

 

To‘la haqiqatgina maqtovg‘a loyiq, chala haqiqat hech narsaga arzimaydi.

S. SVEYG

 

Chala haqiqat yolg‘ondan xavfli; chala haqiqatga qaraganda yolg‘onni ajratish oson, chala haqiqat esa sezdirmaslik uchun ikki hissa pishiqroq niqob kiyib oladi.

T. GIPPEL

 

Chala haqiqatni fogn etish g‘irt yolg‘onni fosh etishdan ko‘ra ikki bora qiyin.

O.OMELLI

 

Birov soxtalashtirilgan haqiqat — eng xavfli yolg‘ondir.

G. LIXTENBERG

 

Haqiqatlar ichiga kirib qolgan birgina yolg‘on hamma haqiqatni shubhaga qo‘yadi.

P. BUAST

 

Aldayotgan odam yelkasida qanchalik og‘ir yuk borligini o‘ylamaydi, chunki u birinchi yolg‘onini davom ettirish uchun yana yigirma martalab yolg‘on so‘zlaydi.

A. POP

 

Har kimki so‘zi yolg‘on, yolg‘oni zohir bo‘lg‘ach yolg‘on. Yolg‘onni chindek aytuvchi suxanvar — kumushni oltin bilan ro‘kash qilg‘uvchi zargar.

A. NAVOIY

 

Kimki bir yolgon gapirdimi, yana ganiradi. Axir bitta yolg‘onni boshqa yettitasi bilan quvvatlash kerakda.

F. RYUKKERT

 

Kim xotirasiga uncha ishonmasa, kelishtirib yolg‘on ham so‘zlolmaydi, deb bejiz aytishmaydi.

M. MONTEN

 

Agar siz faqat bor gapni aytsangiz, boshqa narsalarni o‘ylab o‘tirishingiz shart emas.

MARK TVEN

 

Albatta, bilmay turib ham yolg‘on gapirib qo‘yish mumkin, ammo «yolg‘onchi», degan tushuncha qasddan yolg‘on so‘zlash ma’nosini bildiradi.

B. LASKAL

 

Yolg‘on gapirayotganingni sezsang, og‘zingni yumishing har vaqt ham kech emas.

A. DYUMA (o‘g‘li)

 

Yolg‘on kuchga kirgan vaqtda ham baribir hech vaqt haqiqatga aylanmaydi.

R. TAGOR

 

Bordi-yu, yolg‘onga duch kelsang, sen uni yo‘q qil. Yolg‘on faqat yo‘q qilishlari uchungina mavjud.

T. KARLEYL

 

 


Orqaga qaytish