Rassomlar

5529 marta o'qildi
—амиғ јбдуллаев

ћусаввир —амиғ јбдуллаев «”руш Қаҳрамони» унвони, °збекистон халқ рассоми» унвони, бир неча орден ва медаллар соҳиби. —.јбдуллаев портрет, манзара, натюрморт жанрларида ва тарихий мавзуларда жуда кҐп ранг-баранг асарлар €ратган. °збекистон ƒавлат санъати музейи директори бҐлган.

ћусаввир, «”руш Қаҳрамони» —амиғ јбдуллаев 1917 йилда “ошкентда туғилган.

1933—1938 йилларда “ошкент тасвирий санъат техникумига, 1955—1961 йилларда “ошкент театр ва рассомлик санъати институтида °збекистон халқ рассомлари ќ .“атевос€н, ¬.».”фимцев ва “атаристон халқ рассоми Ѕ.».”рманча каби педагоглардан таълим олди.

1938 йил 22 сент€брда ҳарбий хизматга чақирилиб, »ккинчи ∆аҳон урушининг бошидан охиригача ”краина, Ўимолий  авказ ва Қримдаги жангларда, —апун тоғини олишда, —евастополни озод этишда қатнашди. “амань ва  ерчь €рим оролларида кҐрсатган жасорати учун 1944 йил 22 сент€брда «”руш Қаҳрамони» унвони билан мукофотланди.

”рушдан қайтгач эса, 1945—1955 йилларда °збекистон –ассомлар уюшмаси раиси, 1955 йилдан 1991 йилгача °збекистон ƒавлат санъати музейи директори вазифаларида ишлади.
—. јбдуллаев ижоди жуда эрта, у тасвирий санъат техникумида Ґқиб юрган даврларда бошланган эди.

1938 йилда «®ш скрипкачи» номли биринчи асари билан °збекистои –ассомлар уюшмаси ташкил қилган бадиий танловда қатнашди, сҐнг «√енерал —обир –аҳимов портрети»(1945), «Қаҳрамонлик»(1947), «–ассом онасининг портрети» (1951) каби асарларини €ратди. «–езида портрети»(1954), « итоб кҐтарган қиз портрети» (1957), «йигит портрети» (1956) каби асарларида эса чизилаЄтган кишисининг фақат ташқи қиЄфасинн Ґхшатишга-гина эмас, балки унинг характерини Єритишга алоҳида эътибор берди.

«Қайрағоч» (1956), «Ҳовли» (1956), « олхоз ҳовлиси» (1957) каби манзара асарлари унипг табиат манзаралари ва жойларнинг жонли тасвирини беришда биринчи қадамлари бҐлди. ярим асрдан зиЄд муддатдаги ижодида портрет, манзара, натюрморт жанрларида ва тарихий мавзуларда жуда кҐп ранг-баранг асарлар €ратди.

1958 йилда рассом X. —иддиқов билан ижодий ҳамкорликда 1919 йиллардаги фожиали воқеаларга бағишланган йирик полотносини чизди. Ѕу асарда воқеанинг мураккаблиги ишончли кҐрсатилган. јсосий қаҳрамонларга берилган тавсифномалар эса ҳаққоний ва Єрқин чиққан. ”нинг тарихий мавзуга бағишланган «ƒҐстлик» асари ҳам ниҳо€тда жозибали.

–ассом 70—80-йилларда ҳарбий ватанпарварлик мавзусида портретлар сери€сини €ратди. Ѕу жиҳатдан унинг полковник Қосимов, генерал лейтенантлар ‘. ЌорхҐжаев, Ѕ. —ирожиддинов, —. ќхунжонов, генерал полковник ≈.Ѕелоножка, уруш қаҳрамонлари ‘.ћатвеев, Ѕ.Ёргашев, Ў.”маровларга бағишланган ва «¬етеранлар учрашуви» портретлари ибратлидир. «’отира» (1985) асарида эса Қрим манзаралари тасвирида Ґз портретини ҳам €ратди.

ѕортрет ва графика жанрларида ҳам самарали ижод этиб, қатоо Єрқин ва жозибали асарлар ижод этди. ”лар орасида Ў. –ашидов (1987), ћухтор јшрафий (1985), халқ устаси Ҳайдаров (1957), уста ћурод (1962), соҳибкор –изамат ћусамуҳамедов (1982), академик ¬. «оҳидов (1980), °збекистон халқ артисти Ќ. Ҳошимов (1985), табиб ва ношир ”. —оипов (1991), меҳнат қаҳрамонлари јбзалов, —индоров, ∆. Ґчиевларга бағишланган асарлари диққатга сазовордир.

«Қрим манзаралари» туркумида рассом 1986 йилда «Ёрта баҳор», «Ѕухта», «√урзефдаги тун», «„ехов уйи» каби асарларини €ратдики, уруш йилларидан хотира сифатида чизилган бу лирик манзаралар катта кҐтаринки руҳга, Єрқин жозибага эга. –ассом ижотида натюрморт жанри ҳам Ґзига хос Ґрин тутади.

Ѕу жанрда €ратган «Ћолалар олма билан» (1978), «Ќозик гуллар» (1981), «—ирень апельсинлар билан», «Ќаъматак» (1984), «√уллар ва анорлар» (1984), «—ирень ва мевалар» (1986), «√ладиолос мевалар билан» (1991) ва бошқа натюрмортлар алоҳида ажралиб туради.

—. јбдуллаев Ґз асарлари билан бир неча маротаба ’алқаро кҐргазмаларда қатнашди. јсарлари ћонголи€, ¬ьетнам, япони€, ‘инл€нди€,  уба, ќлмони€ каби мамлакатларда ва 1978 йилда  раснодар Ґлкасида, 1982 йнлда ялтада, 1977 ва 1995 йилларда “ошкент ва јнгренда ва бошқа шаҳарларда намойиш этилди.

”нга 1967 йилда «°збекистон халқ рассоми» унвони берилди. Ўунингдек, бир неча орден ва медаллар соҳиби ҳамдир. —амиғ јбдуллаев 1998 йилда “ошкент шаҳрида вафот этди.


Orqaga qaytish