Bilasizmi?

5529 marta o'qildi
Botanika nima?

»нсон қадим замонлардан буЄн Ґзига озиқ-овқат қидираркан, Ґсимликлар дунЄсини Ґрганиб келади. Ѕу соҳадаги билимлар аста-секин тҐплана бориб, Ґсимликлар тҐғрисидаги фан — ботаника вужудга келишига сабаб бҐлди. °зини бу фанга бағишлаган илк кишилар сеҳргар деб ҳисобланган табиблар бҐлади.

   »нсон қадим замонлардан буЄн Ґзига озиқ-овқат қидираркан, Ґсимликлар дунЄсини Ґрганиб келади. Ѕу соҳадаги билимлар аста-секин тҐплана бориб, Ґсимликлар тҐғрисидаги фан — ботаника вужудга келишига сабаб бҐлди. °зини бу фанга бағишлаган илк кишилар сеҳргар деб ҳисобланган табиблар бҐлади. ”лар, аввало, қайси Ґсимликларда заҳарли моддалар бор, қайсилари инсон ва уй ҳайвонларини даволашда қҐл келишини аниқлаши лозим эди. Ўунинг учун ҳам ботаника узоқ йиллар тиббиЄтнинг бир қисми сифатида мавжуд бҐлиб келди.

XVI асрга келиб, турли Ґсимликларни илмий асосда кузатган ва Ґз кузатишларини Єстиқдай-Єстиқдай китобларга Єзиб қолдирган илк олимлар пайдо бҐлди. Ѕундай китоблар муаллифлари ботаниканинг «отаси» деган ном олишди. »нглиз олими „арльз ƒарвиннинг XIX асрдаги инқилобий ишлари ботаникларга Ґсимликлар дунЄси тарихини тушунишда муҳим дастак бҐлиб қолди. ”лар худди ҳайвонлар сингари барча Ґсимликлар қадимги оддий аждодларидан келиб чиққанини аниқлашди. ƒарвин Ґтказган тадқиқотлар ва унинг назари€си Ґсимликшуносликда €нги бҐлимлар ва йҐналишлар пайдо бҐлишига олиб келди.

Ўундай бҐлимлардан бири Ґсимликлар анатоми€сидир. Ѕу бҐлим турли Ґсимликларнинг тузилиши масалалари билан биргаликда улар Ґртасида қариндошлик алоқаларини излаш билан ҳам шуғулланади. °симликлар Ґртасидаги қариндошликни Ґрганишга бағишланган тажрибалар у Єки бу тур қандай пайдо бҐлишини аниқлаш ва уларни, инсон эҳтиЄжларидан келиб чиққан ҳолда, Ґзгартириш Єки такомиллаштиришга хизмат қилади. Ѕу муаммоларни Ґрганадиган фан генетика деб аталади.

Ёкологи€-ботаниканинг €на бир соҳаси. ” Ґсимликлар ≈р юзаси бҐйлаб қандай тарқалганини Ґрганиш билан шуғулланади. Ѕошқача айтганда, у маълум тур нега фақат маълум бир шароитлардагина мавжуд бҐлиши тҐғрисидаги саволга жавоб беришга ҳаракат қилади. ѕалеоботаниканинг вазифаси илмий билимлар асосида Ґсимликларнинг қуйи, оддий шакллардан бугунги ҳолдаги кҐринишигача босиб Ґтган йҐлини тиклашдан иборат. ” ибтидоий турларнинг тошга айланган қолдиқларини Ґрганади.

Ѕотаниканинг турли бҐлимлари орасида Ґсимликлар физиологи€сини ҳам эслаб Ґтиш жоиз. ” Ґсимликлардаги ҳаЄт жараЄнларини, масалан, уларнинг қандай нафас олиши ва озиқланишини Ґрганади. °симликлар касалликларини Ґрганадиган махсус бҐлим Ґсимликлар патологи€си деб аталади.

 

 


Orqaga qaytish