Bilasizmi?

5653 marta o'qildi
Aloqa yoldoshlari nima?

Aloqaning kablli liniyalarini o’tkazishning iloji bo’lmagan yoki buning uchun yirik mablag’lar talab etiladigan joylarda radioto’lqinlar yordamida aloqa o’rnatiladi. Buningdk to’lqinlarning tarqalishi yorug’likning tarqalishiga o’xshaydi  va bamisoli yorug’lik singari aks etadi. Aloqa yo’ldoshlarining ishi ham radioto’lqinlarning ana shu xossasiga asoslanadi.

         “Aks-sado-1”dgan birinchi aloqa yo’ldoshi xuddi sharga o’xshaydi, U yupqa alyuminiy tunuka bilan qoplangan. Bu aloqa yo’ldoshi r kurrasi atrofida 2000 kilomtrga yaqin balandlikda aylanib yuradi.

Aloqa yo’ldoshlari nima?

 

Aloqaning kablli liniyalarini o’tkazishning iloji bo’lmagan yoki buning uchun yirik mablag’lar talab etiladigan joylarda radioto’lqinlar yordamida aloqa o’rnatiladi. Buningdk to’lqinlarning tarqalishi yorug’likning tarqalishiga o’xshaydi  va bamisoli yorug’lik singari aks etadi. Aloqa yo’ldoshlarining ishi ham radioto’lqinlarning ana shu xossasiga asoslanadi.

         “Aks-sado-1”dgan birinchi aloqa yo’ldoshi xuddi sharga o’xshaydi, U yupqa alyuminiy tunuka bilan qoplangan. Bu aloqa yo’ldoshi r kurrasi atrofida 2000 kilomtrga yaqin balandlikda aylanib yuradi.

         Yerdan yuborilgan radioto’lqinlar uning sirtiga tgib, orqaga qaytadi.Xuddi shu yo’ldosh tufayli tlvizion ko’rsatuvlarni ilk marta butun dunyo miqyosida olib ko’rsatish imkoniyati tug’ildi.

         Undan kyin yanada mukammalroq “Tllstar” va “Rldi” aloqa yo’ldoshlari uchirildi. Ular Yerdan 5000 kilomtrdan ortiqroq balandlikda joylashgan. Bu yo’ldoshlar ma'lumotlarni qabul qiladi,magnit tasmalariga yozib oladi,tasvirni kuchaytiradi va qayta ishlab tag’in Yerga qaytaradi. Biroq bu yo’ldoshlarning kamchiligi shundaki, ular Yer atrofida skin aylanar edi, shu sababli radiosingallarni ishonch bilan qabul qilish hududi u qadar katta emas edi.

         “Sinkom” va “Saharxz qushcha” db atalgan navbatdagi aloqa yo’ldoshlari ancha takomillashgan edi. Ularning tzligi va aylanish yo’nalishi Yer aylanishining tzligi va aylanish yo’nalishi aniq  mos kldi. Xuddi shu sababli bir vaqtning o’zida 12 ta tldastur va 6000 tlfon gaplashuvlarini yo’ldoshlar orqali qabul qilish imkoniyati paydo bo’ldi.

         Hozirgi paytda Yer atrofidagi orbitalarda turli mamlakatlar tomonidan uchirilgan o’ndan ortiq aloqa yo’ldoshlari ishlab turibdi.    

 

Mo’jiza kitob  T.3


Orqaga qaytish