Referatlar

5526 marta o'qildi
davlat tushunchasi va mohiyati

Davlatningvujudgakelishinioddiyginaqilibquyidagichatushunishmumkin. Davlatning vujudga kelishi uchun ijtimoiy tabaqalashuv vujudga kelgan. Ijtimoiy tabaqalashuv esa turli sinflarni vujudga keltirgan, ya’ni hukmron va qaram sinflarni.

-

Yuklab olish Yuklab olish


Orqaga qaytish