She`rlar va ruboiylar

5652 marta o'qildi
llyos Muslim she`rlari

Yer yuzidagi amakijonlar,

Shunday iltimos bordir sizlarga:

— Chiqarmang qurol, oqmasin qonlar,

Kitob, o'yinchoq bering bizlarga!

DO'STLIK

Yer yuzidagi amakijonlar,

Shunday iltimos bordir sizlarga:

— Chiqarmang qurol, oqmasin qonlar,

Kitob, o'yinchoq bering bizlarga!

 

Bizlar urishib yirtmaymiz yoqa,

O'ynaymiz doim biz musobaqa.

Turmushimiz shod o'tadi shunda,

Yog'liq patirlar yopilar kunda.

 

Juda mo'l bo'lar shokoladlar ham,

Stolga to'lar marmeladlar ham.

Ko'payar yana shirin kulcha-non

 Holva-yu konfet, obakidandon.

 

Bog'larimizda yayraymiz har dam,

 Bilim olamiz, kuylaymiz bardam.

Dunyoda xalqlar kun kechirsa tinch,

 Ota-onalar tashvish tortmas hech.

 

Temiryo'limiz obod va ko'rkam,

Vagonchalarda o'ynab ketamiz.

Yiroq eldagi bolalarni ham,

Gulbog'imizga taklif etamiz!

 

SENING SOVG'ANG

Chaqnab turgan quvnoq ko'zingni

Qo'lingdagi ishdan olmaysan.

 Dildan toshib chiqqan so'zingni

Aytish uchun gap topolmaysan.

 

Jaijigina barmoqchalaring

Harakatdan to'xtamas bir zum.

Sen chizgan gul, bayroqchalaring

Bayram uchun sovg'adir, qizim!

 

Ishni har kun olib yoningga,

Zehn qo'yib kashta tikasan.

Endi bilsam, onajoningga

Bayram kuni sovg'a etasan.

 

Onang shunda ochar keng quchoq,

 Go'yo ko'kka yetgandek boshi.

 Sansan unga doim ovunchoq,

Sen onangning kichik yo'ldoshi!

 

ESHMATVOYNING QILIG'I

Eshmatning zavqi jo'shdi,

Chanagaitni qo'shdi...

Havas qildi sayrga,

Yotib oldi it yerga.

Bir hiyla topdi o'ylab,

Eshmatvoy ketdi o'ynab.

Tayoqqa go'shtni ildi,

Iti ko'rib intildi.

Eshmat maqtanib turdi,

 It go'shtni paqqos urdi.

 Keyin it yurmay qoldi,

Hamma kulgiga oldi.

Arqonni ushlab qo'lga,

Eshmatvoy tushdi yo'lga...

 

Befahm  Eson

Karam chopig'iga tushganda Eson,

 Hech yerda qolmadi ekindan nishon.

 

Kirishdi no'sh piyoz, sabzi o'toqqa,

 Yovvoyi o'tdir, deb yuldi u paqqa.

 

Atirgul ochilsin, deb shoshib-pishib,

 G'unchasin qo'l bilan ochdi engashib.

 

Ishkomda uzumni tez yulib oldi,

Yeb ko'rsa g'o'r ekan, uyalib qoldi...

 

ODOBLI QIZCHA

Ra'no kichkina hali,

lshiga ham ma hayron.

 Qo'ldajajjisupurgi,

Chinnidek hovli, ayvon.

 

Buvisi va oyisi

 Ketishsa-chi, to'ylarga,

Uyni poylab o'tirar

Chiqmay ko'cha-ko'ylarga.

 

Plastilinni olib,

Yasar ba'zan uychalar.

Uni tabriklaganday

Radio sho'x kuy chalar.

 

Uyni tartibli tutar,

Chang qo'nmas divanga hech.

Buni ko'rib qo'shnilar

Maqtashadi erta-kech.

 

TURNALAR

Turnalar, hoy turnalar,

Pastlab uchingiz!

Bizning ko'l va daryolar

Bag'rin quchingiz!

 

Bizlarni xursand qilib,

Keldingiz shu chog’

 Ko'kimizda tizilib,

Soling arg'imchoq!

 

Erkin-erkin uchingiz,

Osmonni bo'ylab.

 Qo'rqmay yerga tushingiz,

 Sayrashib-kuylab.

 

Bizlar ko'l, dengizlarni

Etdik ko'p obod.

Siz ham tushib bizlarni

Qilingjuda shod.

DO'STLIK

Yer yuzidagi amakijonlar,

Shunday iltimos bordir sizlarga:

— Chiqarmang qurol, oqmasin qonlar,

Kitob, o'yinchoq bering bizlarga!

 

Bizlar urishib yirtmaymiz yoqa,

O'ynaymiz doim biz musobaqa.

Turmushimiz shod o'tadi shunda,

Yog'liq patirlar yopilar kunda.

 

Juda mo'l bo'lar shokoladlar ham,

Stolga to'lar marmeladlar ham.

Ko'payar yana shirin kulcha-non

 Holva-yu konfet, obakidandon.

 

Bog'larimizda yayraymiz har dam,

 Bilim olamiz, kuylaymiz bardam.

Dunyoda xalqlar kun kechirsa tinch,

 Ota-onalar tashvish tortmas hech.

 

Temiryo'limiz obod va ko'rkam,

Vagonchalarda o'ynab ketamiz.

Yiroq eldagi bolalarni ham,

Gulbog'imizga taklif etamiz!

 

SENING SOVG'ANG

Chaqnab turgan quvnoq ko'zingni

Qo'lingdagi ishdan olmaysan.

 Dildan toshib chiqqan so'zingni

Aytish uchun gap topolmaysan.

 

Jaijigina barmoqchalaring

Harakatdan to'xtamas bir zum.

Sen chizgan gul, bayroqchalaring

Bayram uchun sovg'adir, qizim!

 

Ishni har kun olib yoningga,

Zehn qo'yib kashta tikasan.

Endi bilsam, onajoningga

Bayram kuni sovg'a etasan.

 

Onang shunda ochar keng quchoq,

 Go'yo ko'kka yetgandek boshi.

 Sansan unga doim ovunchoq,

Sen onangning kichik yo'ldoshi!

 

ESHMATVOYNING QILIG'I

Eshmatning zavqi jo'shdi,

Chanagaitni qo'shdi...

Havas qildi sayrga,

Yotib oldi it yerga.

Bir hiyla topdi o'ylab,

Eshmatvoy ketdi o'ynab.

Tayoqqa go'shtni ildi,

Iti ko'rib intildi.

Eshmat maqtanib turdi,

 It go'shtni paqqos urdi.

 Keyin it yurmay qoldi,

Hamma kulgiga oldi.

Arqonni ushlab qo'lga,

Eshmatvoy tushdi yo'lga...

 

Befahm Eson

Karam chopig'iga tushganda Eson,

 Hech yerda qolmadi ekindan nishon.

 

Kirishdi no'sh piyoz, sabzi o'toqqa,

 Yovvoyi o'tdir, deb yuldi u paqqa.

 

Atirgul ochilsin, deb shoshib-pishib,

 G'unchasin qo'l bilan ochdi engashib.

 

Ishkomda uzumni tez yulib oldi,

Yeb ko'rsa g'o'r ekan, uyalib qoldi...

 

                ODOBLI QIZCHA

Ra'no kichkina hali,

lshiga ham ma hayron.

 Qo'ldajajjisupurgi,

Chinnidek hovli, ayvon.

 

Buvisi va oyisi

 Ketishsa-chi, to'ylarga,

Uyni poylab o'tirar

Chiqmay ko'cha-ko'ylarga.

 

Plastilinni olib,

Yasar ba'zan uychalar.

Uni tabriklaganday

Radio sho'x kuy chalar.

 

Uyni tartibli tutar,

Chang qo'nmas divanga hech.

Buni ko'rib qo'shnilar

Maqtashadi erta-kech.


Orqaga qaytish