Murojaatlar

5313 marta o'qildi
G`afforov S. Ekologik barqarorlik, stomatologiya va inson salomatligi.

Biosfera (yunoncha bio - xayot, sphaira - shar) tirik mavjudotlar tarqalgan er qobig'idir. Uning tarkibi, tuzilishi va energetikasi tirik organizmlar faoliyati majmuasi bilan belgilanadi. Biosfera o'zida tirik va tirik bo'lmagan kompomentlarni birlashtiradi hamda bir butunlikni tashkil etadi. U litosferaning yuqori qismini o'zida qamrab olgan. Biosfera to'g'risidagi ma'lumotni rus olimi V.I.Vernadskiy izlanishlari boyitganligini aloxida ta'kidlash mumkin.

-

Yuklab olish Yuklab olish


Orqaga qaytish