Bilasizmi?

5651 marta o'qildi
Nitratlar nima uchun xavfli?

Nitratlar (kimyoviy atamashunoslik tilida - azot kislotasi tuzlari) ayyoramizda bogiangan azotning tabiiy shaklidir.

Nitratlar (kimyoviy atamashunoslik tilida - azot kislotasi tuzlari) ayyoramizda bogiangan azotning tabiiy shaklidir. Azot oqsillar, DNK, xlorofill, dori-darmonlar va boshqa ko'plab muhim biologik moddalar tarkibiga kiradi. Shuning uchun dehqonchilikda yuqori hosil olish maqsadida azot o'g'itlari qo'llanadi. Nitratlar atrof-muhitda doimiy ravishda hosil bo'ladi. Ularni o'simliklaro'zlashtiriladi vayig'ib oladi, ularyerosti suvlariga  tushadi va yana o'simliklarda pay do bo'ladi.  Boshqacha aytganda,  nitratlarning tabiatda aylanishi -oddiy jarayondir.


Orqaga qaytish