Ertaklar

5649 marta o'qildi
Oyna

Bir kuni podshoh vazirlari bilan bozor aylanib yurib, qui bozoriga kirib qoldi. Erkini yo'qot-gan bu bechora insonlar bitta-bittalab sotilmoq-da edilar.

Oyna

            Bir kuni podshoh vazirlari bilan bozor aylanib yurib, qui bozoriga kirib qoldi. Erkini yo'qot-gan bu bechora insonlar bitta-bittalab sotilmoq-da edilar.

Podshoh   qullar   tomon   yurdi.   Ularni   yaqindan ko'rmoqchi bo'ldi, shunda keksa bir qui podshohga xitoban:

— Hazrati oliylari, sallangizga dog' tegibdi, — deb qoldi. Podshoh sallasini yechib qaradi. Qui to'g'ri aytgan edi. Demak,  u anchadan buyon sallasida shu dog' bilan yurgan, buni hamma ko'rgan.   Podshoh  shuni  o'ylab,   rosa  uyaldi. Vazirlariga  bir-bir qaradi  va:

— Mening bu holimni ko'rib turib ko'rmaslik-ka oldingiz, bir og'iz ham ogohlantirmadingiz. Aslida, mening haqiqiy do'stim shu bechora qui ekan.  Ammo  men  uning do'stim  ekanini bilmay yuraveribman.   Do'stimning   qui   bo'lib   sotilishini istamayman. Uni darhol sotib olib, ozod etinglar, — deya farmon berdi.                                                                     Podshoh payg'ambarimiz Sarvari Olamning ushbu hadisi shariflarini yozdirib, vazirlariga tarqattir-di:

                                «MO'MIN MO'MINNING  OYNASIDIR».


Orqaga qaytish