Elektron adabiyotlar

5659 marta o'qildi
Yoshlar kitobi

Har bir inson, har bir xalq o‘z ma’naviy ehtiyojlarini, kechinmalarini, g‘oya va maqsadlarini so‘z orqali ifoda etadi. Zero, so‘z buyuk qudratga ega. Ana shu qudratga ishonganlar adabiyot deb atalmish katta maydonga chiqib, so‘zlashga jazm etadilar. Aynan adabiyot so‘z vositasida inson ma’naviyatining go‘zal qirralarini namoyon etadi, uni yanada yuksaklikka, kamolotga undaydi. Insoniyat tarixi ana shu fikrni mudom tasdiqlab turibdi.

 

Yuklab olish Yuklab olish


Orqaga qaytish