Ertaklar

5530 marta o'qildi
Mushuk

Kunlardan bir kuni bir laqma mushuk ko'zachadagi qatiqni ichmoqchi bo'lib, boshini suqibdi-yu, keyin uni chiqara ololmabdi. "Endi nima qildim", deb o'ylay boshlabdi u. Yugurib ketayotgan ekan, kaklikni ko'rib qolibdi.

Mushuk

Kunlardan bir kuni bir laqma mushuk ko'zachadagi qatiqni ichmoqchi bo'lib, boshini suqibdi-yu, keyin uni chiqara ololmabdi. "Endi nima qildim", deb o'ylay boshlabdi u. Yugurib ketayotgan ekan, kaklikni ko'rib qolibdi.

 Mushuk rosa och qolgan ekan, ularga qarab:

 Birinchi kaklik navbat olgani kelgan ekan, mushuk uni yebdi. Bir payt ikkinchisi kelibdi va uzoqdan yulinib yotgan patlarni ko'ribdi-yu, taqqa to'xtabdi.

 Mushuk uni quvlay ketibdi. Kakliklarning hammasi qanot    qoqishibdi-yu, uchib ketishibdi. Shundan so'ng g'orda    mushukning o'zi qolibdi. Bir payt ikki-uchta sichqon kelibdi. Mushuk ularni ko'rishi bilan biqinib olibdi. Biroq sichqonlar qochib qolibdi. Mushuk sichqonlami qidira boshlabdi. Shu payt qayoqdandir yo'lbars kelib qolibdi-yu, mushukni yeb qo'yibdi.


Orqaga qaytish