Ota-onalar uchun

5350 marta o'qildi
 итоб Ґқинг-инсон бҐласиз

Ѕиз биламизки, тафаккур ми€нинг бир нуқтасидаги фаоли€ти натижаси эмас, балки ми€ пҐстлоғининг бир қанча нуқталари фаоли€ти ассоциаци€си натижасидир. Ѕинобарин, тафаккурда, €ъни фикр юритишда қатор ақлий жараЄнлар – анализ, синтез таққослаш, абстракци€, умумлаштириш ва бошқа жараЄнлар фаол иштирок этади.  

 итоб Ґқинг-инсон бҐласиз

 

Ѕиз биламизки, тафаккур ми€нинг бир нуқтасидаги фаоли€ти натижаси эмас, балки ми€ пҐстлоғининг бир қанча нуқталари фаоли€ти ассоциаци€си натижасидир. Ѕинобарин, тафаккурда, €ъни фикр юритишда қатор ақлий жараЄнлар – анализ, синтез таққослаш, абстракци€, умумлаштириш ва бошқа жараЄнлар фаол иштирок этади. Ўундан кейин биз улар натижалари асосида хукм, хулоса чиқарамиз, бир тҐхтамга келамиз. Ѕизда муай€н тушунча юзага келади, бунди ми€ пҐстлоғининг ихтисослашган  хужайралари – нуқталари фаоли€ти ассоциаци€ланади. ƒемак, киска килиб айтганда, ми€нинг аклий-интеллектуал кобили€ти шу ихтисослашган нукталарнинг канчалик ривожланганлигига боглик. ”ни ривожлантиришнинг манбаи эса бу – китобдир. »нсон китоб мутолаа қилар экан, шу нуқталар жуда секин, сезилмас даражада ривож олиб боради. „унки одам китоб Ґқиш жараЄнида ички нутқ билан бир вақтда фикр юритади. Қанча кҐп фикр юритса, шунча кҐп ми€ нуқталари такомил топади, ривожланади. Ѕу – хақиқатда ҳам нина билан қудуқ қазишнинг Ґзгинасидир. Ћекин ой-кунлар Ґтади, йиллар ортда қолади, инсон китоб мутолаа қилишда давом этар экан, бора-бора ми€ ривожланиб боради. –ивожланган ми€ оддий одамни мураккаб инсонга айлантиради. ћураккаб инсон эса кҐп кашфиЄтларга, кҐп €ратувчанликка, кҐп доноликка қодир бҐлади. ћени инсон қилган китобдир десалар хеч иккиланмай ишонинг.

 

јлбатта, қанақа китоб Ґқишга қараб ми€нинг у Єхуд бу нукталари ривожланади. „унончи, бадиий китоблар хис-туйғуларни, турмуш машмашаларини ечишни, хаЄтий муаммоларни хал қилишни, гҐзалликни севишни, Ємондан €хшини, адолатдан адолатсизликни, оқдан қорани ажратишни, меҳр қҐйиш, севиш, нафратланиш, ғазабланиш каби хислатларни Ґргатса, илмий китоблар фанларнинг қай бир сохасини Ґргатади, билим беради, ми€ни ихтисослайди ва хоказо. ƒемак, бадиий китоб хаЄтга Ґргатса, илмий китоб мутахассисликка Ґргатади.

 

јзимжон  ќ—»ћќ¬


Orqaga qaytish