Ertaklar

5324 marta o'qildi
Aql va boylik

Bircholning to'rto'g'li borekan. Bir kuni chol:

-     O'g'illarim, men qarib-qartayib qoldim, - debdi,
- orangizdan bittangiz oila boshlig'i bo'lishingiz kerak. Aqlli va davlatmandingiz menga me'rosxo'r bo'ladi. Har qaysingiz menga nimaga qodirligingizni ko'rsating.

Aql va boylik

Bircholning to'rto'g'li borekan. Bir kuni chol:

-     O'g'illarim, men qarib-qartayib qoldim, - debdi,
- orangizdan bittangiz oila boshlig'i bo'lishingiz kerak. Aqlli va davlatmandingiz menga me'rosxo'r bo'ladi. Har qaysingiz menga nimaga qodirligingizni ko'rsating.

Eng katta o'g'il zumrad ko'zli oltin uzuk taqqan qo'lini uzatibdi:

-      Mana boyligim, boy odamda aql ham bo'ladi.
Ikkinchi o'g'li zarbof choponini kiyib ko'rsatibdi:

-      Shu paytda meni ko'rgan kishi boyligimga va
aqlimga qoyil qoladi, -debdi.

Uchinchi o'g'li kumush va javohirlar qadalgan kamarini beliga bog'lagancha:

-   Hech kirn umrida bunday kamarni ko'rgan emas, deya
otasigayuzlanibdi.

Choi boshini chayqab, katta o'g'illariga bir nima demabdi. Kenja o'g'liga qarab:

 Kenja o'g'lining javobi cholga yoqibdi, bor-yo'g'ini ungav meros   qoldiribdi.   Katta   o'g'illariga   uning   so'zidan chiqmasliknitayinlabdi.                           


Orqaga qaytish